เปิดตัวแปร-อุปสรรคก้าวไกล จับขั้วตั้งรัฐบาลงานนี้หินสุดๆ


เปิดตัวแปร-อุปสรรคก้าวไกล จับขั้วตั้งรัฐบาลงานนี้หินสุดๆ

รายการโหนกระแส ออกอากาศวันที่ 16 พ.ค. 66 ดำเนินรายการโดย "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย" ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดเลข 33 ยังเกาะติดการจับขั้วเพื่อจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกล

โดยสัมภาษณ์ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาพร้อม ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา

หลังพูดคุยกันไป จากนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมั้ย?

ดร.ปริญญา : หลักการระบบรัฐสภา ประชาชนไม่ได้เลือกฝ่ายบริหารโดยตรง เขาเลือกนายกฯ ผ่านการเลือกส.ส. แล้วส.ส. มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มารวมกันเพื่อให้ได้เสียงข้างมาก แล้วก็เลือกคนที่เขาหาเสียงไว้ว่าจะเอาใครเป็นนายกฯ ถ้าหลักการนี้ถ้าใครรวมเสียงข้างมากได้ เขาก็มีสิทธิ์ได้เป็นและตั้งรัฐบาล ปรากฏว่าในรัฐธรรมนูญของเรา บทเฉพาะการเขาให้สว.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอย่างส.ส.มาโหวตด้วย

เฉพาะกาลหมายถึงอะไร?

ดร.ปริญญา : รัฐธรรมนูญมีบทสุดท้าย บทเฉพาะการ ใช้ชั่วคราว แต่ชั่วคราวของเขานานหน่อย 5 ปีวาระของสว. อย่างคุณหญิงจะมีวาระถึง 11 พ.ค. ปีหน้า ระหว่างนี้ถ้าจะมีการเลือกนายกฯ อีกก็เป็นการโหวตร่วมกัน ทีนี้การที่ประชาชนเลือกนายกฯ ผ่านส.ส.ก็เลยทำไม่ได้ ถ้าจะทำได้ต้องมีเสียงถึง 376 ปกติแล้วการตั้งรัฐบาลของระบบรัฐสภา ครึ่งนึงไม่มีเสถียรภาพ คนขาดประชุม โดดประชุม ต้องมีเกินมา 20 30 อย่าง 500 ต้องมีโดดมา 270 280 ทีนี้เขาตั้งได้ 310 ยังเป็นนายกฯ ไม่ได้ เพราะว่าต้องถึง 376 ถ้าหากสว.บอกว่าเราขอปิดสวิตซ์ ไปรวมกันแล้วกันให้ได้ 376 ก็จะเกิดปัญหา

เพราะว่าในระบบรัฐสภา ถ้ามีพรรคใดตั้งได้คะแนนเกินครึ่งก็จะตั้งเป็นรัฐบาลผสม พอผสมปุ๊บ นโยบายที่หาเสียงไว้ก็จะแตกต่างกัน มันผสมไม่ได้ ตอนนี้เข้าใจว่าที่นโยบายพอไปกันได้ก็ได้แล้ว มากกว่านี้มันไปกันไม่ได้ แล้วนโยบายที่ตามมาฝ่ายค้านจะเหลือน้อยมาก

จนถ่วงดุลรัฐบาลไม่ได้ ผมว่าที่มีการเรียกร้องถ้าเขารวมเสียงข้างมากได้แล้ว สว.ก็อนุโลมตามเสียงประชาชนได้มั้ย เสนอร่างพรบ.เขาก็ผ่านได้ พรบ.งบประมาณประจำปีเขาก็ผ่านได้ ลงมติไม่ไว้วางใจเขาก็สู้ได้ เพราะมีเสียง 310 แล้ว สว.บทบาทถ้าเป็นห่วงบ้านเมือง ท่านช่วยได้เลยตอนที่สภาผู้แทนราษฎรเกิดเขาตั้งรัฐบาลที่มีเสียงเกินครึ่งไม่ได้ ตรงนี้ท่านช่วยได้ แต่ตอนนี้เกินครึ่งไปแล้ว เสียงของประชาชนจึงอยากให้ท่านช่วยอนุโลมตามที่ประชาชนเขาโหวตกันเถอะ

สว.ที่มีอยู่ 5 ปี เป็นไปได้มั้ยว่าเป็นกับดักชั้นดีของรัฐบาลชุดเก่า?

ดร.ยุทธพร : ด้วยผลของรัฐธรรมนูญปี 2560 ทำให้เกิดการแยกส่วนระหว่างเรื่องการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล เพราะพอเลือกตั้งเสร็จแล้ว เกมในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นอีกเกมนึง ตรงนี้เป็นเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง ที่มาที่ไปรัฐธรรมนูญเลยบอกว่าถ้านักการเมืองขัดแย้ง ต้องให้มีสว.เข้ามาถ่วงดุลกัน ถ้านักการเมืองรวมกันได้เกิน 376 ก็ปิดสวิตซ์สว.ได้ ซึ่ง ณ วันนี้ก็มีแนวคิดนี้เหมือนกันที่มีการเชิญชวนกันระหว่างพรรคร่วมกับก้าวไกล เพื่อไทยก็ชวนเหมือนกันว่ามาปิดสวิตซ์สว.มั้ย ชวนภูมิใจไทย ชวนประชาธิปัตย์ แต่เป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องดูกันต่อ

แต่วันนี้ผมว่าอาจออกได้หลายทิศทาง บางท่านอาจไม่รับรองถ้ามีการเสนอชื่อคุณพิธา บางท่านอาจปิดสวิตซ์ตัวเอง งดออกเสียงแล้วกัน ให้เป็นเรื่องส.ส.ก็ว่ากันไป ถ้าปิดสวิตซ์แล้วไม่ถึง 376 มันก็เกิดรัฐบาลไม่ได้ ถ้าเราอยู่ในการเมืองในภาวะปกติ ตรงนี้เกิดรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว คือเกินกึ่งนึง 250 จาก 500 แต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่ใช่แบบนั้น ต้องอาศัยเสียงที่ถึง 376 พอเป็นแบบนั้นมันเลยทำให้กลไกรัฐสภาบิดเบี้ยว ไม่ได้สะท้อนเจตจำนงของประชาชน เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าการเมืองนอกสภาก้าวหน้า

แต่การเมืองในสภาล้าหลัง คำถามต่อประสิทธิผลต่อระบบรัฐสภา สิ่งที่ประชาชนเทให้ฝ่ายประชาธิปไตย ก็เลยเป็นคำตอบที่เราเห็น ณ วันนี้ วันนี้ไปก็มีโอกาสออกหลายทาง เพราะไม่ได้ตรงไปตรงมา การเมืองไม่ได้เป็นเส้นตรง แล้วการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ก็ไม่ง่าย เขาต้องมีการเคลียร์มุ้งแต่ละมุ้งพรรคการเมืองด้วย วันนี้นอกจากเคลียร์ระดับพรรค ยังเคลียร์ในมุ้งด้วย
เปิดตัวแปร-อุปสรรคก้าวไกล จับขั้วตั้งรัฐบาลงานนี้หินสุดๆ

ล่าสุดคุณหญิงประกาศปิดสวิตซ์ตัวเอง?

คุณหญิงพรทิพย์ : ไม่ได้ประกาศค่ะ เผอิญไม่รู้ว่ามีใครตั้งประเด็นคุณรังสิมันต์ ถ้าถอยมาก็ต้องบอกว่าบังเอิญไม่ได้เป็นนักกฎหมายเป็นนักวิทยาศาสตร์ ก็จะมองแบบองค์รวม ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วว่าทำไมต้องมีบทเฉพาะการ เราต้องการนายกฯ เพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปให้สำเร็จ ฉะนั้นถามว่าเคยมีที่ไหนในโลกมั้ย ก็ไม่มี ณ ตอนนั้นเราถูกเลือกมาเพื่อให้ขับเคลื่อน

ไม่มีที่ไหนในโลกที่เขาทำ?

คุณหญิงพรทิพย์ : ถ้าจำกันได้ การเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งแรก ก็เป็น 1 ใน 20 กว่าคนที่ยินดีให้ปิดซะ ไม่ต้องให้เลือก เพราะเราเห็นว่าหลักการไม่ควรมี สองเอาเข้ามาแล้วก็ไม่เห็นปฏิรูปได้

ดร.ปริญญา : จะถามอยู่เนี่ย ว่าที่เขาบอกว่ามีสว.ยกมือให้นายกฯ ปฏิเสธประเทศ แล้ว 4 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์มั้ย

คุณหญิงพรทิพย์ : ต้องบอกว่าเป็นการขับเคลื่อนโครงการปกติซะเยอะ แต่สิ่งใหญ่ๆ ที่เราอยากเห็น ประชาชนอยากเห็นคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม มันไม่เดิน ก็เลยบอกว่าตั้งหลักการเอาไว้ ดังนั้นพอมามองภาพรวมการเลือกตั้งใหม่เราก็เห็นว่าทุกคนด่าๆ เราก็ถ้ามององค์รวมก็ไม่ควรมีสว.เลือกนายกฯ ต้องบอกว่าอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ก็เห็นด้วย

พอมาเลือกตั้งผลเป็นอย่างนี้ นักวิชาการกลับหมดว่าให้สว.เปลี่ยน มุมเราทำงานในมุมหลักการ ณ วันนี้มองว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้น จู่ๆ จะมาเรียกให้เราพรทิพย์ตัดสินใจว่าต้องโหวตมันไม่ถูก เพราะโดยระบบคือไม่ควรมี แล้วจู่ๆ ทำไมเราจะเลือกคนที่ไม่รู้เลยว่าเขาจะทำอะไรบ้าง พรรคมั่นคงมั้ย ประเทศชาติจะล่มสลายมั้ย ย่อมต้องบอกว่ายังคงหลักการเดิม ไม่ได้จะไม่โหวตให้นะ

ท่านอื่นๆ มีการโทรมาคุยมั้ย?

คุณหญิงพรทิพย์ : ถ้าเรียนตรงๆ คนอื่นก็กังวลเหมือนกัน ว่าเราชอบนอกคอก (หัวเราะ) เคยคุยกับใครเขาก็ไม่พูดกับเรา เราพูดว่าทำไมสองลุงเขาต้องแยก ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อย ทำไมวิธีแก้ต้องเป็นแบบนี้ ไม่มีใครคุยด้วยเลย

วันนี้ตอบไม่ได้ว่าจะปิดหรือไม่ปิด?

คุณหญิงพรทิพย์ : ยังคงปิด

แต่ถ้าถึงวันนั้น?

คุณหญิงพรทิพย์ : ค่อยว่ากันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะ

ปิดแค่วันนี้?

คุณหญิงพรทิพย์ : เป็นเหตุผลที่เราอธิบายไปเมื่อกี้ เราต้องมองในเชิงรวม ไม่ใช่กดดัน ยิ่งกดดันยิ่งไม่ทำ เพราะไม่ทำตามกระแสเด็ดขาด เรายังมองว่านายกฯ คนที่จะมา พรรครัฐบาลที่จะมี นโยบายที่จะทำ ต้องทำให้ประเทศชาติรอด ไม่ใช่กลับไปเหมือนเดิม เราก็เห็นอยู่แล้วว่านักการเมืองไม่ว่าจะปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัติก็เหมือนเดิม คล้ายๆ อย่างนี้ค่ะ

มุมฝั่งคุณพิธาหรือก้าวไกล ก็เหมือนตัดสินจากประชาชนเป็นฉันทามติ ได้มาขนาดนี้แล้ว เขาก็ถามว่าได้มั้ยล่ะ เพราะเขาถูกคัดเลือกมาจากประชาชน สว.อาจเป็นแค่แรงผลักให้หน่อยได้มั้ย?

คุณหญิงพรทิพย์ : เบื้องต้น การที่คุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลได้เคารพนะ และเห็นว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากของประเทศไทย จะเป็นการเมืองแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้นายทุนพรรค แต่การที่จะไปถึงวันนั้นแล้วจะโหวตได้มั้ย ยังตอบไม่ได้ เพราะนโยบาย 10 กว่าข้อ ไม่ใช่ว่าเรารับได้หมด แต่คิดว่าสว.บางท่านอาจเห็นด้วย ถามว่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ต้องยอมรับว่ามันคิดคนละแนว เราทำอยู่บนธรรมะ ไม่งั้นคงอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ ธรรมะกับความมั่นคงของแผ่นดินคือสถาบันพระมหากษัตริย์มันชัด ดังนั้นการที่เขาไม่ค่อยชัดตรงนี้ ถามว่าไม่ค่อยชัดเพราะอะไร ก็ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ละคน เรารู้สึกว่ายังไงเราก็มีหน้าที่ทำให้ประเทศชาติอยู่รอด แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโหวตหรือไม่โหวตค่ะ ขอดูความชัด จะเห็นว่าดีเบตครั้งสุดท้าย เปลี่ยน ยกเลิก แก้ไข อะไรประมาณนี้

ดร.ปริญญา : ถ้าจะพูดไป คนที่ 310 คือพรรคเป็นธรรม เขาได้ 152 ก็แปลว่าพรรคก้าวไกลเขาต้องการตั้งรัฐบาล พรรคที่มาร่วมกันเป็นรัฐบาลใหม่ จะเป็นได้ก็ต่อเมื่อคุณพิธาได้รับการโหวต ได้เสียงมากกว่ากึ่งนึงคือ 376 ของรัฐสภา ซึ่งตอนนี้ขาด 66 ก็แปลว่าตอนนี้ต้องหาอีก 66 เสียง ถ้าจะพูดให้เห็นภาพ 60 วันที่ผ่านมา เขาหาเสียงกับผู้เลือกตั้งคือโหวตเตอร์ ปรากฏว่าผลออกมาพรรคก้าวไกลได้ส.ส.มากสุด มีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาล ผมว่าตอนนี้ถึงรอบต่อไปหาเสียงในรอบนี้ หาเสียงกับผู้เลือกนายกฯ ต่อ คือส.ส.กับสว. เขามีส.ส. 310 ผมคิดว่าส่วนนึงเขาก็เล็งมาที่ส.ส.ด้วย พรรคบางพรรคจะถูกมองว่ามีโอกาส เช่นประชาธิปัตย์ เขาก็สามารถทำให้พรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นที่เหลือเชื่อว่านี่ไม่ใช่การเลือกตัวบุคคลหรือคุณพิธาอะไรก็แล้วแต่ แต่คือการโหวตเพื่อหลักการในระบอบประชาธิปไตย

ถ้าพรรคใดก็แล้วแต่ได้เสียงข้างมาก จะมีสิทธิ์ตั้งพรรครัฐบาล นี่คือการโหวตให้หลักการนี้ และต้องมีอยู่ ไม่ว่าสว.จะคิดอย่างไร ถ้าหากพรรคก้าวไกลเขาสามารถหาเสียงกับส.ส.ที่เหลืออยู่ แปลว่า 66 ไม่ได้จะมาพึ่งสว.อย่างเดียว ส.ส.ส่วนนึงอาจมาด้วย ส่วนสว.ผมเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลต้องไปหาเสียงกับสว. ผมคิดว่ากรณีคุณหญิงบอกว่าขอฟังก่อนว่าเป็นยังไง แสดงว่าพรรคก้าวไกลก็ต้องมาคุยกับคุณหญิง เหมือนทำโรดโชว์ มีแผนออกมาว่าจะทำยังไง ถ้าพูดให้เห็นภาพ

นี่คือการหาเสียงรอบสอง รอบแรกกับประชาชนจบไปแล้ว รอบสองคือส.ส.กับสว. แล้วมีเวลาเท่ากันด้วยนะ อย่างบังเอิญ เลือกตั้ง 60 วัน คราวนี้ 60 วันโดยประมาณ ง่ายๆ คือชนะการเลือกตั้งกับประชาชนมาแล้ว รอบต่อไปต้องมาชนะใจของส.ส.ที่เหลือกับสว. ซึ่งตัวเลขนี้ไม่ยากด้วยนะ เพราะสว.มี 250 ต้องการ 66 สมมติได้ประชาธิปัตย์มา 20 เหลือแค่ 46 แล้ว 46 มีสว. 23 คนที่ยกมือให้กับการปิดสวิตซ์สว.มาแล้ว ก็เท่ากับว่าขาดอีก 23 ทีนี้เป็นกลยุทธ์พรรคก้าวไกลที่ต้องทำกันต่อ


เปิดตัวแปร-อุปสรรคก้าวไกล จับขั้วตั้งรัฐบาลงานนี้หินสุดๆ

ล่าสุดเว็บไซต์ไทยโพสต์โดยคุณเปลว สีเงิน โพสต์เอาไว้ค่อนข้างยาวในนี้พูดคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล บทความอันนึงที่เขียนไว้คือระวังนะจะเป็นพิธาทึกทักฝ่ายเดียว พิธานั้นจะว่าไป เหมือนพระบวชใหม่ในโบสถ์การเมือง ยังไม่แตกฉานบาลี จนรู้วิธีเลี่ยงอาบัติในการฉันมาม่า ผิดกับเพื่อไทย แก่พรรษาถึงขั้นแตกลายงา อย่าว่าแต่มาม่าเลย ซุปรังนกเขาก็ยังมีวิธีพลิกแพลงฉันจากอาหารให้กลายเป็นโอสถ แล้วบอกว่าเมื่อวานนี้ ไม่ว่าคุณอุ๊งอิ๊ง เศรษฐา ชลน่าน นั่งแถลงข่าว เขายังไม่เห็นคำว่าจะมีการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล เขาแค่บอกว่าจะไม่มีการตั้งรัฐบาลแข่ง แล้วบอกว่ามีโอกาสที่เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลเอง?

ดร.ปริญญา : เขาบอกว่าเพื่อไทยจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่ง โดยให้ก้าวไกลได้ตั้งรัฐบาลก่อน ก็แปลว่าหากแต่งตั้งไม่สำเร็จ เช่นอีก 66 ไม่มา สว.งดออกเสียง นี่แหละครับ ก็จะกลายเป็นสิทธิอันดับสองของเพื่อไทย

หลายคนมอง ซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นคุณเปลวสีเงินนะ แต่มีหลายคนมองว่าเป็นการเสี้ยมให้สองพรรคแตกกันหรือเปล่า?

ดร.ยุทธพร : จะเสี้ยมหรือไม่ ไม่มีใครรู้ได้ แต่แน่ๆ คือหลักการเราต้องยืนก่อนว่าพรรคที่เป็นอันดับหนึ่งเขามีความชอบธรรม แต่ความเป็นไปได้อีกเรื่องนึง เมื่อวานอ.ปริญญาบอกว่าเมื่อประชาชนให้ฉันทามติมาแล้ว สว.ต้องฟัง จะเอาตรงนี้เป็นเสียงกดดันสว. ผมยังพูดท้ายๆ ออนไลน์ว่าการเมืองคือเรื่องของการแสวงหามิตร การเมืองหรือประชาธิปไตยที่ดี ต้องรับฟังเสียงข้างน้อยด้วย แล้ววันนี้ในสภาผู้แทนราษฎรที่เลือกตั้งเข้ามา ไม่ได้มีพรรคเดียว มีหลากหลายพรรค มีทั้งมุมขั้วอุดมการณ์มากมาย ดังนั้นการเดินหน้าต่อไปได้ ไม่ให้สังคมเกิดความขัดแย้ง เสียงข้างมากต้องรับฟังเสียงข้างน้อยด้วย ณ วันนี้ประชาชนหลายคนก็เกิดคำถามเหมือนกัน ว่านี่คือการเลือกตั้งพิสดารหรือเปล่า

เพราะหาเสียงกับประชาชนรอบนึงเสร็จ ต้องมาหาเสียงสว. และส.ส.อีกครั้งนึง ลุ้นผลการจัดตั้งรัฐบาล ตรงนั้นเป็นผลจากรัฐธรรมนูญ 60 ที่ทำให้กลไกระบบรัฐสภาบิดเบี้ยวแบบนี้โอกาสพลิกไปอีกหลายรูปแบบก็เป็นไปได้ วันนี้จึงมีอีกสูตรนึง คือพรรคเพื่อไทยอาจเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ตรงนี้ถ้าไปดูแถลงการณ์พรรคเพื่อไทยคือพรรคเพื่อไทยยืนยันหลักการว่าพรรคอันดับหนึ่งมีความชอบธรรม วันนี้เขายอมรับพรรคก้าวไกล แต่กติกาตรงนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งบ้างล่ะ พรรคก้าวไกลก็ต้องยอมรับในหลักการว่ามีความชอบธรรมเช่นเดียวกัน แล้วสว.เมื่อมีการสัมภาษณ์แกนนำ หรือหัวหน้าพรรคเพื่อไทย บอกว่าให้เป็นหน้าที่พรรคแกนหลักอย่างก้าวไกลไปพูดคุยกับสว. นี่คืออาจเป็นเกมที่ทำให้พลิกได้ หลายคนบอกว่าถ้าพลิกตรงนี้จะส่งผลต่อเพื่อไทยมั้ย

จะเกิดการพิพากษาหรือเปล่า จะเหมือนบางพรรคที่ไม่ฟังเสียงประชาชน มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับ คนเลือกเพื่อไทยคือเลือกเพื่อไทยอยู่แล้วเขาลงคะแนนให้เพื่อไทย ไม่ได้ลงให้ก้าวไกล เพียงแต่พอมารวมกันเป็นขั้วอุดมการณ์เดียวกันเกิน 250 ณ ตอนนี้ ที่สำคัญถ้าวันนึงเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนหลักในการจัดตั้งแทนก็ไม่ได้เสียหาย เพราะเจตจำนงเพื่อไทยก็เหมือนก้าวไกล เขาไม่เอาสองลุงก็ว่ากันไป นี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อไทย ที่เขาแพ้เลือกตั้ง ไม่ได้อันดับที่หนึ่ง 20 ปีเขาชนะมาตลอด นี่เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ที่หนึ่ง แล้วฐานสนับสนุนเขาจะคิดยังไง

แม้แต่การปราศรัยปิดเวที ที่คุณณัฐวุฒิพูดถึงเรื่องแทงข้างหลังบ้างอะไรบ้าง มันไม่ได้ส่งผลต่อฐานพรรคเพื่อไทยถ้าวันนึงจะพลิกขึ้นมาเป็นแกนนำ และอย่างที่คุยเมื่อวาน การเมืองมีพรรคเดียวกันแต่คนละพวก พวกเดียวกันแต่คนละพรรค ก็สะท้อนให้เห็นภาพมุ้งการเมืองแต่ละพรรคมีความสำคัญไม่น้อย วันนี้พรรคก้าวไกลอาจเคลียร์ระดับพรรคได้ แต่ระดับมุ้งปัญหาใหญ่ของเขาเหมือนกัน จะเคลียร์ได้หรือไม่ สุดท้ายแล้วการเมืองกับประชาธิปไตยต้องไปด้วยกันและสามารถพูดคุยและรับฟัง

กำลังจะบอกว่าก้าวไกลเอง มีสิทธิจัดตั้งรัฐบาลก่อน แต่ถ้าเขาไม่สามารถหา 66 เสียงมาเติมได้ ไม่ว่าจะสว.หรือส.สง เกมอาจเปลี่ยนไปตกอยู่ในมือเพื่อไทย?

ดร.ปริญญา : ขั้นตอนแรก กกต.ต้องประกาศผลเลือกตั้งส.ส. ซึ่งรัฐธรรมนูญให้เวลาไม่เกิน 60 วัน ซึ่งเวลาปฏิบัติคง 30 40 วัน ถ้าประกาศผลเลือกตั้งส.ส.ถึง 95 เปอร์เซ็นต์คือ 475 คนเมื่อไหร่ก็จะประชุมสภาผู้แทน เปิดประชุมได้ แล้วเรื่องแรกที่จะประชุมคือเลือกสภาผู้แทน ซึ่งมาจากเสียงข้างมาก ซึ่งชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลต้องเอาคนของเขาเป็นประธานสภาแน่นอน เพราะประธานสภาคือประธานสภา จะเป็นประธานรัฐสภาเลือกนายกฯ พอได้ประธานสภา 15-30 วันไม่เกินนี้ ก็เรียกมาประชุม

ต้องเชิญประชุมเลือกนายกฯ ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ การโหวตเลือกนายกฯ คือโหวต ก-ฮ ก็มีช่องทางตามข้อบังคับที่ให้ส.ส.โหวตก่อนแล้วค่อยๆ สว. ขั้นตอนนี้ประธานสภาก็ขอที่ประชุมได้ ได้หรือไม่ก็อีกเรื่องนึง แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าหากคุณพิธาไม่ได้เสียงถึง 376 เช่นสว.ที่จะโหวตให้ไม่ถึง ส.ส.ที่อยากให้มาก็ไม่มา ก็จะเป็นไม่ได้เพราะเสียงไม่ถึง พอไม่ได้ปั๊บ สิ่งที่เพื่อไทยพูดไว้คือให้ก้าวไกลตั้งพรรครัฐบาลก่อน ก็เป็นสิทธิอันดับสอง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ อันดับสองก็จะมา ทีนี้ทำยังไงให้สว.โหวตให้ เป็นไปได้มั้ยที่จะไปรวมกับพรรคอื่นเช่นพลังประชารัฐ นี่คือสิ่งที่อาจเกิด

เปิดตัวแปร-อุปสรรคก้าวไกล จับขั้วตั้งรัฐบาลงานนี้หินสุดๆ

ก้าวไกลเขาไม่เอาอยู่แล้ว?

ดร.ปริญญา : ก้าวไกลก็ไปเป็นฝ่ายค้าน นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ถ้าสว.งดออกเสียงหมด ก้าวไกลจะกลายเป็นฝ่ายค้าน ต้องมีพลังประชารัฐเข้ามาถึงได้เสียงสว. ผมว่าเป็นสิ่งที่หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะ มีการเตรียมการตรงนี้หรือเปล่า เราไม่อาจทราบได้ การหาเสียงรอบสอง คุณหญิงกับผมก็เห็นตรงกัน ว่าสว.ไม่ควรโหวตเลือกนายกฯ ไม่มีประเทศไหนในโลก และประเทศไทยที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีที่สว.เลือกนายกฯ สว.ท่านก็อยู่อีกแค่หนึ่งปี ถ้าสภาล่างเรารวมกันได้ จนเข้มแข็งขนาดนี้แล้ว เป็นไปได้มั้ยอนุโลมตามเสียงประชาชน แต่การหาเสียงคือการหาเสียงกับโหวตเตอร์ คราวที่แล้วโหวตเตอร์คือประชาชน แต่รอบนี้คือส.ส. กับสว. เป็นไปได้มั้ยที่จะขอเสียงสว. เราไม่ได้เห็นด้วยหรอกกับการวางที่ผิดเพี้ยนไป แต่มันคือรอบสอง ก็ต้องยอมรับคำนี้จริงๆ แปลว่าถ้าต้องการเป็นนายกฯ ไม่เกิดสภาพที่ผมยกตัวอย่าง ก็คือรอบสองต้องไปเคาะประตูสว. ส.ส. 66 เสียงเองนะ

ก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่ง เสียงข้างมาก 152 เสียง คุณพิธาแสดงเจตนารมณ์จะจัดตั้งรัฐบาล ขาดอีก 66 เสียงที่โหวตให้เป็นนายกฯ คนก็จับจ้องไปที่สว. ตอนแรกจับจ้องไปที่ส.ส.ก่อน ก้าวไกลจะเติมพรรคไหนเข้ามามั้ย ภูมิใจไทย เขาก็บอกแล้วไม่ร่วมแน่นอน ถ้ามองพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติ ก้าวไกลก็ไม่เอา มีเราไม่มีลุง ก็จะมีประชาธิปัตย์ จะมีโอกาสมั้ยดึงมา 25 เสียง?

ดร.ยุทธพร : ดึงมาก็ไม่พออยู่ดี

ชาติไทยพัฒนาอีก 10 ได้มั้ย?

ดร.ปริญญา : จริงๆ เขาต้องหาเสียงกับส.ส.ที่เหลืออีก 190 และกับสว.ที่เหลือ ผมว่าตรงนี้คือสิ่งที่เขาต้องทำ ผมถึงใช้คำว่านี่คือการหาเสียงรอบสอง 60 วันเหมือนกัน ถ้าสว.ปิดสวิตซ์งดออกเสียงหมด ตัวเลขไม่ถึง 376 พรรคอันดับสองขึ้นมาตั้งรัฐบาลแทน ทีนี้หลายคนก็กลัว แปลว่าจะได้สว.ต้องไปดึงพลังประชารัฐมาใช่มั้ย ผมว่ามีตัวนึงเป็นตัวช่วย มีตัวเลขปริศนาอยู่ ตัวเลขคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคก้าวไกล มากกว่าเพื่อไทยตั้ง 3 ล้านกว่า เป็นไปได้ไง ขณะที่แบ่งเขตตัวเลขเท่าๆ กัน ก้าวไกล 113 เพื่อไทย 112 ทำไมส.ส.10 คนก้าวไกลชนะเพื่อไทยตั้ง 3 ล้านคะแนน

มันเกิดปรากฎการณ์นี้ที่เราพูดไปแล้ว คือบัตรแบ่งเขต มีคนเลือกเพื่อไทย แต่บัตรสีเขียวเลือกปาร์ตี้ลิสต์ เลือกก้าวไกล นี่คือ 3 ล้านคะแนนกว่า พูดง่ายๆ คนเลือกเพื่อไทยเขาปันใจมาเลือกก้าวไกล ดังนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ทำให้เพื่อไทยก็ต้องคิดหนัก ผมก็มองว่าเขาก็ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ แล้วกรุงเทพฯ แลนสไลด์ 33 เขต เป็นของก้าวไกลทั้งหมด เพื่อไทยชนะ 1 ก็แค่ 4 คะแนน ผมมองว่าเขาต้องคิดหนัก หรือการแพ้ในเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะ เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่เพื่อไทยเขาจะสามารถออกลูกที่เราอยากเห็นรัฐบาลเป็นไปตามกติกานี้ แล้วเกิดพลิกไปเป็นแบบอื่น ผมว่าเพื่อไทยเขาก็ต้องคิดหนัก มันมีเรื่องบางคนในพรรคไปต่อช่อง ไปเตรียมการไว้มั้ย เรื่องนี้พรรคเพื่อไทยก็ต้องเคลียร์ด้วย

 


เปิดตัวแปร-อุปสรรคก้าวไกล จับขั้วตั้งรัฐบาลงานนี้หินสุดๆ

คุณหญิงเป็นหนึ่งในสว. ถ้าอยากพูดอะไรกับก้าวไกล อยากบอกอะไร?

คุณหญิงพรทิพย์ : เหมือนกับผู้ใหญ่ และเห็นความตั้งใจ ปรารถนาดีของคนรุ่นใหม่ และสร้างสิ่งที่ดี อย่างที่บอก อะไรที่ผ่านมาในอดีตหรือสิ่งที่ตั้งไว้แล้วมันคลางแคลงใจ แล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก ก็ให้เขาเกิดความชัดเจน ที่ชัดเจนที่สุดเราไม่ต้องการการกระทบสถาบัน ซึ่งถ้าเขาสามารถปรับได้และเข้าหาด้วยท่าที หลักการนี้ถูกมากแล้วนะคะ 300 กว่าเสียงไม่ได้มีง่ายๆ สมควรได้เป็นรัฐบาลแล้ว ไม่ควรต้องมีสนับสนุน เมื่อนั้นน่าจะคุยได้กับสว. คือหาเสียงที่เพิ่มเติมได้

ดร.ปริญญา : หมายถึงคุณหญิงยินดีพูดคุยกัน

คุณหญิงพรทิพย์ : ยินดีค่ะ เพราะเรามองทุกมุม เราไม่ชอบมุมนี้อันเดียว ซึ่งเรามองเขาเหมือนเด็ก ใครไปใส่อะไรให้เขา มันมีความก้าวร้าวมากเรื่องนี้ ถ้าเราคุยกับเขาเรื่องนี้เอาไว้ทีหลัง อย่าเพิ่งทำ

เรื่องอื่นไม่ได้ติด?

คุณหญิงพรทิพย์ : ไม่ติดค่ะ

แต่เขาใช้คำว่าแก้นะ?

คุณหญิงพรทิพย์ : ความก้าวร้าวของสมาชิกมันชัดมาก ซึ่งเราไม่อาจวางใจได้ ถ้าถามเรื่องนี้ไม่ได้ใหญ่ ถ้าเขาปรับได้ ไม่ต้องเอามาในรอบนี้ ค่อยว่ากันใหม่ ก็ใช้คำว่ามาพูดคุยดีกว่าค่ะ เพราะอยากให้งานมันเดินหน้าได้

เหมือนที่อาจารย์ยุทธพรบอกว่าเป็นมิตร?

คุณหญิงพรทิพย์ : เป็นมิตรทางการเมือง และรับฟังเสียงข้างน้อย

ดร.ยุทธพร : ไม่งั้นจะนำไปสู่ความขัดแย้งไม่หยุด ตอนนี้เราอยู่ในสภาวะการเมืองนอกสภาก้าวหน้า แต่การเมืองในสภาล้าหลัง สองส่วนไม่สมดุลกัน วันนี้เสียงนอกสภาเขาต้องการแบบนี้ ประชาชนต้องการแบบนี้ เสียงข้างมากต้องการแบบนี้ แต่คนในสภาอาจเห็นต่างออกไป พรรคการเมืองอื่นๆ ก็ได้รับการเลือกตั้งเหมือนกัน เขาก็ควรสามารถมาพูดคุยอะไรคือจุดสมดุลนอกสภาในสภา แล้วในสภาควรเป็นพื้นที่แห่งการแก้ปัญหา


เปิดตัวแปร-อุปสรรคก้าวไกล จับขั้วตั้งรัฐบาลงานนี้หินสุดๆ

vvvvvv
vvvv
vv
v


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. สรุปประเด็น เศรษฐา แบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการเดือนละ2รอบ
 2. ด่วน! ครม.เศรษฐาไฟเขียวลด ค่าไฟ-ค่าน้ำมัน-อนุมัติฟรีวีซ่า
 3. ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ครม.ชุดใหม่ เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
 4. ส่องเลขรถใหม่ป้ายแดงนายกฯ เศรษฐา เลกซัสหรูควักเงินซื้อเอง
 5. ฟังจากปากเศรษฐาดราม่าโยนปากกา ขอโทษประชาชน
 6. โฉมหน้า5รัฐมนตรีหญิง ครม.เศรษฐา1 คุมกระทรวงสำคัญประวัติไม่ธรรมดา
 7. โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา1 อย่างเป็นทางการ
 8. เศรษฐาลั่นเปนนายกฯของทุกคน หลังภาพพบกลุ่มทุนชั้นนำโดนวิจารณ์!
 9. เปิดชื่อนักธุรกิจยักษ์ใหญ่ไทย หอบดอกไม้ร่วมยินดีเศรษฐานั่งนายกฯ
 10. “ส.ว.วันชัย” ทำนาย “เศรษฐา” เป็นนายกฯศิวิไลซ์บังเกิด
 11. ดูหน้าตาชัดๆใครนั่งกระทรวงไหน โผครม.เศรษฐา1
 12. โผครม.ล่าสุด ขยับปานปรีย์ ไปควบต่างประเทศ
 13. โผครม.ล่าสุด เพื่อไทยถอยให้ภท. อนุทินควบมท.1
 14. พิธาต่อสายถึงเศรษฐายินดีนายกฯคนใหม่ รับกังวลเรื่องนี้...ที่สุด
 15. ส่องทะเบียนรถ นายกฯเศรษฐา นั่งเข้าทำเนียบฯครั้งแรก
 16. อมรัตน์ ก้าวไกล ร้องเพลงนกเขาคูรัก แซว ลุงตู่-นายก เศรษฐา
 17. เปิดภาพ ประยุทธ์-เศรษฐา ทัวร์ทำเนียบรัฐบาลจับมือปรองดองชื่นมื่น
 18. อุ๊งอิ๊ง ยินดีเศรษฐา เป็นนายกฯ เป้าหมายหลักเพื่อชาติและประชาชน
 19. เศรษฐา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
 20. เศรษฐาเข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกฯคนที่30
 21. พิธา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเศรษฐาเป็นนายกฯ คนที่ 30
 22. รู้จัก เศรษฐา ทวีสิน นายกฯคนที่30 ของไทย
 23. เปิดโผครม.เศรษฐาควบรมว.คลัง ฮือฮาตำแหน่งรมว.กลาโหม
 24. เปิดเลขเด็ด “เศรษฐา ทวีสิน” นายกคนใหม่ งวดนี้มาแน่!!
 25. ส่องโปรไฟล์ พญ.พักตร์พิไล ภรรยา เศรษฐา ทวีสิน นายกฯ คนที่ 30
 26. ผ่านฉลุย! เศรษฐา ทวีสิน นั่งเก้าอี้นายกฯคนที่ 30 ของประเทศไทย
 27. กิตติศักดิ์ รับสภาพหน้าแหก ชัดแล้วส.ว.เกินร้อย โหวตให้เศรษฐา
 28. ด่วน! เพื่อไทยตั้งรัฐบาล314เสียง แบ่งกระทรวงเรียบร้อยใครบ้างเช็คที่นี่
 29. อุ๊งอิ๊ง ขอโทษจับมือพรรค 2 ลุง มั่นใจเศรษฐาม้วนเดียวจบ
 30. โหรชูวิทย์ ทักยับ!ทักษิณกลับไทย-เศรษฐานายกฯ ของเก๊ทั้งนั้น
 31. เปิดโผครม.เพื่อไทย สะพัดชื่อน้องลุงป้อม-ลุงเน ดีลเก้าอี้ใหญ่เพียบ
 32. เอาแล้ว สว.สมชาย จี้เพื่อไทยต้องชัดส่งใครนั่งนายก
 33. โรมไม่ถามชลน่านลาออกมั้ย?ถามประเทศมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรดีกว่า?
 34. ที่มาของ #ชลน่านลาออกกี่โมง เกิดเพราะคำพูดนี้
 35. รวมไทยสร้างชาติ ประกาศร่วมรัฐบาลเพื่อไทย
 36. จตุพรฟันธงแล้วเศรษฐา ไม่ได้เป็นนายกฯ
 37. กกต.โต้ ‘พิธา’ ไม่ได้กลั่นแกล้ง สืบสวนไต่สวนยังไม่เสร็จสิ้น
 38. พิธา ยันไม่ร้องศาล รธน.ด้วยตัวเอง ปมเสนอชื่อนายกฯซ้ำ
 39. ชัยธวัช อัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว ไม่เกรงใจฉันทามติ
 40. อนุทิน หนุน แบ่งเก้าอี้รมต.ให้จบ ก่อนโหวตนายกฯ
 41. ก้าวไกลแถลงด่วน!! มติเอกฉันท์ไม่โหวตนายกผสมข้ามขั้ว
 42. เพื่อไทย ย้ำเป็นรัฐบาลลดทันที ค่าน้ำมัน-ค่าไฟ ชาวเน็ตแซวแค่เทคนิค?
 43. ภูมิธรรม ลั่น เสนอชื่อเศรษฐา เป็นนายกฯ ไม่มีเปลี่ยนตัว
 44. ‘ปดิพัทธ์’‘ไม่ลาออกง่ายๆ’ ปมต้องทิ้งเก้าอี้รองปธ.สภา แลกผู้นำฝ่ายค้าน
 45. ‘วิโรจน์’ ปราศรัยเดือด ยกคำพูดอุ๊งอิ๊ง พร้อมสวนจุกๆ
 46. เศรษฐา อยู่กับความจริงจับมือ2ลุง มั่นใจโหวตนายกฯผ่านฉลุย
 47. เพื่อไทย แง้มสูตรแบ่งโควตารมต. 9ต่อ1 คนเก่าไม่ได้กระทรวงเดิม
 48. หมอเก่ง ยอมรับคุย ไผ่ จริง แต่ถามในบริบทเพื่อน ไม่ได้ดีลให้ร่วมรัฐบาล
 49. ส.ว. ฟาดรอชม เพื่อไทยการแสดง+ก้าวไกลการละคร
 50. ด่วน! เพื่อไทยปิดดีล315เสียง พรรค2ลุงมาครบหนุนโหวตนายก
 51. วงในเปิดเบื้องลึก!เพื่อไทยเข้าพบก้าวไกล ไม่ได้ขอขมาแต่มาแจ้งจะจับมือป้อม
 52. สมศักดิ์ แง้มประตูรอ รทสช.คุย ธนกร-อนุชา ช่วยดีลร่วมรัฐบาล
 53. พิธา ระทึกอีกผลสอบปมผิด มาตรา 151 ถึงสำนักงาน กกต. แล้ว
 54. ปิยบุตร ถามชัดขนาดนี้ ทำไมก้าวไกลไม่แถลงเป็นฝ่ายค้านเสียที
 55. ด่วน! ไผ่ ลิกค์ ประกาศชัด40ส.ส.พปชร.หนุนแคนดิเดตนายกฯเพื่อไทย
 56. เสรีพิศุทธ์ วอนแฟนพท.เข้าใจ ถามจะเป็นศัตรูกับบิ๊กตู่ ตลอดไปหรือ?
 57. เศรษฐา ชี้ 228 เสียง จุดเริ่มต้นความร่วมมือ-สลายความขัดแย้ง
 58. เปิดนาที อุ๊งอิ๊งนำทัพเพื่อไทย เดินเท้าหาก้าวไกล เขาจะโหวตไหมต้องรอ
 59. เพื่อไทยแถลงตั้งรัฐบาลเพิ่มอีก6พรรค 228เสียง ลุ้นดึงชาติไทยพัฒนา
 60. ณัฐวุฒิ รอดูคำอธิบายจากพรรค หากต้องตั้งรัฐบาลกับ 2 ลุง
 61. ‘เพื่อไทย’ ประกาศดีลได้เพิ่ม 24 เสียง จาก 6 พรรค ล่าสุดมีแล้ว 236
 62. เอาแล้ว..เรืองไกร ร้อง กกต.สอบ ชลน่าน กับพวก ฝ่าฝืน พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง
 63. ศิธาเล่าเรื่อง2ลุง ดีลลับต่างตอบแทนแฮปปี้ถ้วนหน้า
 64. เขาจูบกันแน่แล้ว!เจี๊ยบโพสต์หลังพท.-ภท.ร่วมหอลงโรง
 65. “วิโรจน์” ขอเปิดใจกว้าง ไม่คิดเล็กคิดน้อย หาก “เพื่อไทย” หวนจับมือ
 66. หมอชลน่าน แจงแคมเปญไล่หนูตีงูเห่า เป็นเทคนิคการหาเสียง
 67. เปิดคำแถลง เพื่อไทย-ภูมิใจไทย จับมือร่วมตั้งรัฐบาล
 68. ศิธายืนยันถ้า ไทยสร้างไทย ย้ายขั้วไปกับเพื่อไทย พร้อมลาออก
 69. เศรษฐา เสียใจข้อความในอดีต ยอมรับเขียนเอง ไม่ขอลบ
 70. เศรษฐา ส่งทนายยื่นฟ้องชูวิทย์ ต่อศาลอาญา
 71. วีระ ธีรภัทร ชี้ เศรษฐา ไม่ผิด ปมภาษีที่ดิน วิเคราะห์ยิบ
 72. ชูวิทย์ ป่วยมะเร็ง เหลือเวลาไม่นาน ขอแฉเศรษฐาครั้งสุดท้าย
 73. เปิดชื่อพรรคร่วมขั้วใหม่ ตั้งรัฐบาลเพื่อไทย มีพรรคไหนบ้างเช็คเลย!
 74. ชัยธวัช เผย พิธา ป่วยไข้หวัดใหญ่ รักษาตัวใน รพ.
 75. แรง!!กิตติรัตน์ ฟาดใคร โอกาสดี ได้ลดเพื่อนเลวๆ
 76. ชูวิทย์ เคลื่อนไหวล่าสุด ลั่น แฉเพื่อชาติครั้งสำคัญในชีวิต
 77. #มันจบแล้วครับนาย เดือด อมรัตน์ เผยชัดคำพูดเพื่อไทย
 78. เพื่อไทยสลัดก้าวไกลทิ้ง ไม่ให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาล
 79. สว.จเด็จ ล็อกเป้าถล่มคุณสมบัติเศรษฐา แบะท่านายกฯ คนนอก
 80. ศิธาแนะ3ข้อเพื่อไทยควรทำ เตือนผู้นำพรรคเสี่ยงถูกหลอก
 81. ‘วิโรจน์’ ร้อง ‘ก้าวไกล’ ไม่ใช่พระเวสสันดร ตัดพ้อทำไมต้องถูกบีบ
 82. ไอซ์ รักชนก ย้ำเรื่องนี้ สำคัญกว่า ‘พิธา’ เป็นนายกฯ
 83. ‘ชูวิทย์’ รายวัน เปิด‘สูตรหักหลังถ้วนหน้า’ เศรษฐา นายกฯ ก้าวไกลฝ่ายค้าน
 84. ฟาด!‘ก้าวไกล’ ไม่โง่ โหวตนายกฯให้ ‘เพื่อไทย’ แล้วไปเป็นฝ่ายค้าน
 85. เชื่อ”อุ๊งอิ๊ง”พูดจริง “ทักษิณ”กลับ 10 ส.ค.มั่นใจ”เศรษฐา”นายกฯ
 86. สว.เสรี ลั่นเปลี่ยนแคนดิเดตนายกฯ เป็นเพื่อไทยก็รับไม่ได้
 87. จุดยืนเหมือนเดิม ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ยืนยันไม่เอาลุง!!
 88. วิโรจน์ ลั่น ถูกหักหลัง ดีกว่าไม่เชื่อใจ!
 89. โรมโยน พท.เคลียร์เอง หากดันสูตรรบ. ไฮบริด ไร้ก้าวไกล
 90. วันนอร์ นัดแล้ว!โหวตนายกฯครั้งต่อไป ปักหมุดวันที่..
 91. ป.ป.ช.ลุยสอบ“พิธา”ปมขายที่ดิน14ไร่ มูลค่า18ล้านแต่ขาย6ล.
 92. อุ๊งอิ๊ง ตอบข่าวธนาธร บินพบทักษิณ ยืนยันพ่อกลับไทยแน่
 93. ชูวิทย์ ปูด ฮ่องกง ซุปเปอร์ดีล ปิดจ๊อบที่นายกฯ ตัวสูง ๆ
 94. วิษณุ ชี้ส.ว.หมดอายุ ไร้อำนาจโหวตนายกฯทันที
 95. ชัยธวัช ไม่กังวลท่าที เสรีพิศุทธ์ พร้อมแจงปม เสนอเก้าอี้รองนายกฯให้
 96. มติ สส. ก้าวไกล จ่อยื่นญัตติเสนอชื่อ พิธาซ้ำ ไม่รอศาลรัฐธรรมนูญ
 97. กัณวีร์ชี้รอ 10 เดือนคือเวิร์สเคส ไม่งั้นอาจมีส.ว.โหวตนายกชุด 2
 98. เดอะบอดี้การ์ด ‘พิธา’ หยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังโซเชียลขุดประวัติต้องคดี
 99. ฟาดยับ! วิโรจน์เดือด สารพัดข้ออ้างไล่ก้าวไกล เพราะจะโกงไม่ได้?
 100. เสรีพิศุทธ์ เตือน ก้าวไกล อย่ายุ่งหลังมอบเพื่อไทย ตั้งรัฐบาล
 101. ด่วน! ผู้ตรวจการฯส่งศาลรธน. ตีความมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาซ้ำ
 102. ส่อเลื่อนโหวตนายกฯ27 ก.ค. แกนนำ อยากให้รอบคอบมากกว่านี้
 103. หมอชลน่าน แจง แค่ขอเสียงโหวตนายกฯ ไม่ได้ชวนร่วมรัฐบาล
 104. ชี้ ‘ก้าวไกล’ เหลือแค่ 2 ทางเลือก แนะเล่นเกมรุก
 105. พิธา ร่ายกลอน สุนทรภู่ อย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
 106. พิธาประกาศชัดกลางสายฝน ถึงกระแสถีบออกจากเรือ
 107. พิธา แถลงฯ‘ก้าวไกล’ หนุน ‘เพื่อไทย’ แม้ผมจะไม่ได้เป็นนายกฯ
 108. เพื่อไทยประเดิมลุยจีบ ภูมิใจไทยพรรคแรก
 109. วิโรจน์ ลั่นก้าวไกลจะหน้าด้านกว่า สู้กับขบวนการหน้าด้าน
 110. ไม่ถอย! พิธาเตรียมลุยงานแรก แม้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ สส.
 111. เศรษฐา ไม่กลัว ชูวิทย์ ขู่แบล๊กเมล์ปมที่ดิน
 112. ก้าวไกล ส่งไม้ต่อให้ เพื่อไทย ฟอร์มรัฐบาลต่อ
 113. ทัวร์ลงเพจ ‘เสรีพิศุทธ์’หลังเสนอ ก้าวไกล เสียสละเป็นฝ่ายค้าน
 114. ธนาธร ให้กำลังใจ พิธา ชี้ หนทางอีกไกล ขอให้เข้มแข็ง
 115. พิธาอาจถูกตัดสิทธิ์ 20-60ปี เต้มงคลกิตติ์เผย
 116. เสนอชื่อพิธาไม่ได้อีกแล้ว วันนอร์เผย
 117. พิธา โพสต์คลิปผ่านไอจี วินาทีอำลา แคปชั่นเด็ด I’ll be back
 118. ‘ชูวิทย์’ บอก จับตาดูเกมสลับข้ามขั้ววันโหวตรอบ 3
 119. ด่วน! ที่ประชุมรัฐสภาลงมติไม่สามารถเสนอชื่อพิธา เป็นนายกซ้ำได้อีก
 120. เผยคำพูดสุดท้าย พิธา กล่าวอำลาสภา เสียงปรบมือกึกก้อง
 121. ด่วน! ศาลสั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สส.ชั่วคราว ปมถือหุ้นสื่อไอทีวี
 122. พิธาสัมภาษณ์บอกชาวโลก พรุ่งนี้ไทยไม่เหมือนเดิม
 123. ชูวิทย์ โพสต์ ปิดสวิตช์ประชาชน เตรียมพลิกขั้ว มียุบพรรค
 124. หมอพรทิพย์ ซัดก้าวไกลแถ ปมม.112 รับลูกขอให้โหวตพิธา
 125. แสนดี ร่ำไห้ขอโทษ พ้อไม่แฟร์ หลังวิจารณ์ก้าวไกล
 126. สุดเดือด!!‘แสนดี’ ลูกชาย ชัชชาติ ฟาดพิธา ไม่มีวันได้เป็นนายกฯ
 127. มติ 8 พรรคร่วม ยันเสนอชื่อ พิธา ชิงนายกฯรอบ 2
 128. วราวุธ รับ ถูกต่อสาย ทาบ ร่วมรัฐบาลก้าวไกล
 129. ประวัติเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากเพื่อไทย
 130. เหล่า ส.ว.ฟอร์มทีมกฎหมาย ลุยเอาผิดคนบูลลี่
 131. นิด้าโพล ชี้ ประชาชนหนุนโหวต ‘พิธา’ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเป็นนายกฯ
 132. เศรษฐา เพื่อไทยตอบแล้ว ถูกดันชิงนายกฯ แทนพิธา จริงหรือไม่?
 133. เพื่อไทย นัดประชุมแกนนำพรรค อาจส่งเศรษฐา ชิงเก้าอี้
 134. ชี้เศรษฐา มีโอกาส คว้าเก้าอี้นายกฯแทนพิธา
 135. ลูกชาย ส.ว. แจงเหตุพ่อไม่มาร่วมโหวตนายกฯ แม้เคยบอกจะโหวตให้พิธา
 136. “อนุทิน” ฮัมเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หลัง “พิธา” ไม่ผ่านมติรัฐสภา
 137. ย้อนที่มา สมาชิกวุฒิสภา กับอำนาจมาตรา272 โหวตนายกรัฐมนตรี
 138. เริ่มแล้ว! ก้าวไกลยื่นแก้รัฐธรรมนูญ ม.272 ปิดสวิตช์ ส.ว.
 139. เป็นงง! ฮุน เซน เกี่ยวอะไรด้วย อยู่ๆทวีตถึง พิธา พ่ายโหวตนายกฯ
 140. ชูวิทย์ ลั่นโหวตครั้งที่2 ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม แนะก้าวไกลยอมถอย ม.112 ดีกว่า
 141. สื่อนอก แห่เสนอข่าว พิธาชวดนายก ชี้ส.ว.ที่เห็นชอบ อาจกลับลำ
 142. สื่อนอกหลายสำนัก จับตาโหวตนายกฯ คนใหม่ของไทย
 143. กอดคอร่ำไห้ หลัง ‘พิธา’ วืดนายกฯ ‘อมรัตน์’ พ้อ อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ
 144. เคลื่อนไหวแล้ว พิธาโพสต์ล่าสุด ยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้
 145. สว. เผ่นออกสภา บางส่วนขึ้นสปีดโบ๊ท หนีม็อบ จนท.คุ้มกันแน่น
 146. เผยผลโหวตนายก พิธาไม่ผ่านรอบแรกโหวตใหม่ 19 ก.ค.
 147. เปิดรายชื่อ สว. เคารพมติประชาชนโหวต พิธา เป็นนายกฯ
 148. ชูวิทย์ เปิดแผนพิฆาตพิธา นี่แค่เปิดยังมีอีกหลายชั้น
 149. หุ้นร่วง 5.82 จุด รับ ‘พิธา’ ถูก ‘กกต.’ ร้องศาลปมหุ้นไอทีวี
 150. เปิดสีหน้าพิธา เดินออกจากที่ประชุมสภา หลังมติ กกต. ชงหุ้น ITV ไปศาล รธน.
 151. ‘บิ๊กป้อม’ ลั่นไม่โหวตให้คนแก้ 112 ไม่ตอบวางมือตามบิ๊กตู่ไหม?
 152. พิธาระทึกรายวัน กกต.ยังไม่ลงมติ นัดใหม่พรุ่งนี้ ส่งศาลรธน. หรือไม่?
 153. เขย่าขวัญ “พิธา” ส.ว. 90% งดออกเสียงโหวตนายกฯ
 154. ‘พิธา’พร้อมแจง กกต. ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยสภาพส.ส.ถือหุ้น itv
 155. พิธา ให้คำมั่น ‘จะเป็นนายกฯขยันที่สุด’ ขอโอกาสรับใช้ทุกคน
 156. จับตา กกต.จ่อถกส่งศาลรัฐธรรมนูญปมพิธา ถือหุ้น itv
 157. ส.ว.วันชัย ตัดสินใจโหวตให้ พิธา เป็นนายกฯ ชาวเน็ตแห่ขอบคุณ
 158. ดร.อานนท์สอนกรรชัย ไทยไม่ได้เลือกตั้งนายกเหมือนประธานนักเรียน
 159. ปิดดีล พิธานั่งนายกฯ ศิริกัญญา โว เสียงส.ว.ครบแล้ว
 160. ส.ว.ทยอยเท ‘พิธา’ ไม่โหวตเป็นนายกฯแล้ว เสียงไม่ถึง 376
 161. เปิดทรัพย์สิน เท่าพิภพ ก้าวไกล รวย 8.3 ล้าน ขี่ฮอนด้าดรีม
 162. วันนอร์ นัดรัฐสภาโหวตพิธาเป็นนายกฯ 13 ก.ค.นี้
 163. จตุพรอ่านทะลุ!! ดันพิธาแข่งเดี่ยว ปูทางพลิกเกม
 164. เปิดคะแนนเสียงหมออ๋อง ปดิพัทธ์ ชนะ คว้าเก้าอี้ รองประธานสภา คนที่ 1
 165. วันนอร์ เซ็นใบลาออก หน.ประชาชาติแล้ว มอบหมาย ‘วรวีร์’ รักษาการแทน
 166. พิธาเปิดสาเหตุก้าวไกลยอมถอยตำแหน่งประธานสภา ทำไมถึงเป็นวันนอร์?
 167. ผู้มากบารมี ภท.เครียด-บิ๊กเนมพรรคหนึ่ง ลั่นเราจะเป็นรัฐบาล
 168. ก้าวไกล-พท. ดีลจบ ดัน ‘วันนอร์’ ขึ้นประธานสภา
 169. “ชูวิทย์” โพสต์ นายใหญ่ ให้ “ช ศ” ชิงเก้าอี้ ประธานสภา
 170. ชลน่าน งงข่าว ‘เพื่อไทย’ ยอมถอยปธ.สภาแลกนำตั้งรบ.
 171. เพื่อไทย ยอมถอยประธานสภา แลกดีลใหม่...
 172. ชูวิทย์ ให้จับตาประธานสภาเป็นของเพื่อไทย ผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
 173. ส.ว.สมชาย โพสต์ปริศนาธรรมการเมือง ชี้ ‘พิธา’ อาจขาดคุณสมบัติ
 174. พท.ยืนกราน ขอประธานสภา ชงคณะเจรจา คุยก้าวไกล
 175. ฟังคำตอบ ถ้าอ.วีระ เป็น สว. จะโหวตให้ พิธา ไหม?
 176. เปิดเบื้องหลังกรณ์ ลาออกหน.ชพก.ที่แท้เพราะเหตุนี้
 177. ส.ว.วันชัย ลั่นรู้แล้วจะหนาว เกมนี้หลายชั้น ล็อกถล่มแผ่นดินทลาย
 178. บัญชีทรัพย์สิน พิธา ยังไม่ถึง ป.ป.ช.
 179. เลขา ป.ป.ช.เผย พิธา แนบคำสั่งศาลถือหุ้น itv ฐานะ ผู้จัดการมรดก จริง
 180. กิตติ สิงหาปัด เผย 1 ในผู้ถือหุ้น itv ส่งคลิปมาให้ แย้มมีหลักฐานอื่นอีก
 181. จตุพร ชี้ ไม่มีปมหุ้นสื่อ พิธา ก็ไปไม่ถึงนายกฯ
 182. สรุปประเด็นแฮชแท็กร้อน #ข่าว3มิติ ปมดราม่าหุ้นitv
 183. กลต.จะตรวจสอบ ปมบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีไม่ตรงคลิป
 184. ทนายอั๋น งัดม.143 ยื่นเอาผิดเรืองไกร ร้องเท็จพิธา โทษสูงถึงจำคุก
 185. แยม ฐปณี เปิดคลิปที่ประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี เจอข้อมูลไม่ตรงกัน
 186. ฐาปณีย์ เตรียมเปิดคลิปประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี เบื้องหลังปมฟื้นเป็นสื่อ
 187. พิธา โต้ข่าวลือติดโควิด ยืนยันแข็งแรงดี
 188. โรม ชี้ ‘พิธา’ โดนไต่สวน ม.151 หวังเตะตัดขา สกัดนั่งนายกฯ
 189. อรรถจักร์ ลั่น กกต.ตัดสินใจพลาด เตรียมรับผิดเกมสอยพิธา
 190. เปิดกม.เลือกตั้ง ม.151 โทษอาญาหนักจำคุก-ตัดสิทธิ์20ปี
 191. อดีต กกต.ชี้ กกต.สลับกระบวนการ ตรวจสอบพิธา โทษถึงจำคุก
 192. ด่วน!กกต.ตีตกคำร้องหุ้นitvพิธา แต่รับพิจารณาคดีนี้แทน
 193. เลขากกต. ชี้ต้องรับรองพิธา ให้เป็นส.ส. ทำได้แค่เอาผิดอาญา
 194. คิดการใหญ่ใจต้องนิ่ง...พิธาลั่นตอนจบไม่เหมือนธนาธร
 195. ‘เพื่อไทย’ ไม่ทน! จ่อฟ้อง ‘สนธิญา’ ร้องเท็จ
 196. เช็คที่นี่47หน่วยเลือกตั้ง กกต.สั่งนับใหม่16จังหวัดหลังพบคะแนนเขย่ง
 197. สหรัฐเผยจับตาเลือกตั้งไทย ชี้การเมืองไม่มั่นคง
 198. ทัวร์ลงหนัก กกต.! โซเชียลแห่รุมกดโกรธ หลังปิดคอมเมนต์หนี
 199. ด่วน กกต.สั่งนับคะแนนเลือกตั้งใหม่47หน่วย หลังพบคะแนนเขย่ง
 200. ประธาน กกต. สยบข่าวเชือดพิธา ถือหุ้นไอทีวี ยันยังอยู่ระหว่างพิจารณา
 201. กกต.เรียกสอบก้าวไกล ปมภาพ ค้อนเคียว เป็นปฏิปักษ์การปกครอง
 202. ทนายอั๋น-ลุงศักดิ์ ยื่นกกต.ตีตกคำร้องเรืองไกร ปมพิธาถือหุ้น itv
 203. “ก้าวไกล”ผวา กกต.สอย 20 ใบแดงส.ส. กระทบโหวตเลือกนายกฯ
 204. ก้าวไกล มั่นใจพิธาโต้แย้งได้ คดีถือหุ้น ITV
 205. พิธาฝันอยากดึงลิซ่า พาแบรนด์ไทยไประดับโลก
 206. พิธาเอฟเฟกต์! พูดถึงสุราพื้นบ้านสุพรรณฯ ไม่ถึงวันหมดโรงงาน
 207. แรมโบ้ฟาดโรมก่อนไล่บิ๊กตู่เก็บของ ตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อน
 208. ก้าวไกล ดันเลือกตั้งผู้ว่าฯภายใน 4 ปี ยืนยันไม่สุดโต่ง
 209. ส.ว.บอกนักการเมืองไม่พูดความจริง แต่นั่งกัน3คนไม่มีใครเป็นเว้นแต่...
 210. ส.ว.กิตติศักดิ์’หวั่นปท.ลุกเป็นไฟ-พิธาโต้กลับไม่จริง!
 211. จเด็จเจอศิธา-สรยุทธ ถาม เสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติ แล้วเลือกตั้งทำไม?
 212. อย่ายึดติดอำนาจ!ทวีชี้รัฐบาลแห่งชาติขัดเสียงปชช.ไม่พอใจรออีก4ปี
 213. ศิธาโต้จเด็จ ปมรัฐบาลแห่งชาติ ฟาดแรง #ส.ว.มีไว้ทำไม
 214. พิธาบอกยังไม่รู้ตรรกะวิษณุ ปมหุ้นITV ส่อเลือกตั้งซ่อม
 215. ชลน่าน-พิธา โชว์หวาน ให้คำมั่น เพื่อไทยเคียงคู่ก้าวไกล
 216. พิธาโต้ประยุทธ์ ปมเรียกหน่วยงานแจง เขาเชิญมาเอง ไม่ได้ก้าวก่าย
 217. แถลงตั้ง7คณะทำงานที่พรรคร่วมรัฐบาลมีมติจัดตั้ง แก้ไขปัญหาประเทศ
 218. บิ๊กตู่ติงก้าวไกลตั้งทีมคุยงานรับเปลี่ยนผ่านรัฐบาล พิธาโต้กลับแบบนี้...
 219. ชลน่าน ลั่นไม่ทรยศ 25 ล้านเสียง เลือกมาให้หยุดรบ.เดิม
 220. พิธาเตรียมยื่นสมรสเท่าเทียม-รับรองอัตลักษณ์ทางเพศเข้าสภา
 221. ยันไร้ดีลลับ!เศรษฐา ชี้แจงหลังเจอ อนุทิน ที่สนามเลสเตอร์
 222. ณัฐวุฒิ ไม่เห็นด้วยเพื่อไทยถอนตัว ยันหนุนพิธาเป็นนายกฯ
 223. ทักษิณ โต้ไม่มีดีลลับ รับสุดงง อุ๊งอิ๊งก็บอก หนุนพิธา เป็นนายก
 224. ฐปณีย์ จี้ เค เสื้อแดง ขอโทษ หลังบูลลี่เดี๋ยวนี้เป็นแยมส้ม!!
 225. ปชช.เบื่อหน่ายพรรคร่วมแย่งชิงตำแหน่ง ผิดหวังจุดยืนก้าวไกล
 226. ส.ว.สมชาย ลั่น เคารพไม่ลง หลังเห็นรายชื่อว่าที่ประธานสภา
 227. เศรษฐา สารภาพบาป นี่คีอปัจจัยหนึ่ง ที่ทำเพื่อไทย แพ้เลือกตั้ง
 228. สุชาติ สอนมวยก้าวไกล ประธานสภาไม่มีสิทธิเลือก กม.ได้ตามใจ
 229. เปิดบัญชีทรัพย์สิน หมอชลน่าน รวย 560 ล้านบาท
 230. ศิธา ยันโพสต์เดือดไม่ได้เมา แต่หมอชลน่าน ไม่จบ
 231. พิธาเคลื่อนไหวศึกแย่งเก้าอี้ประธานสภาฯ ขอให้ทุกพรรคทำสิ่งนี้
 232. เปิดจดหมายน้อย ข้าราชการบำนาญ ส่งถึง พิธา
 233. ยันพิธาไม่ผิดคดีหุ้นITV เตือนคนร้องระวังโดนฟ้อง
 234. สรยุทธเปิดสูตร ครม.พิธา อ้างแหล่งข่าวอุ๊งอิ๊งค์นั่ง รมว.ต่างประเทศ
 235. ‘แพทองธาร’ ลั่นเราไม่หวังส้มหล่น จะช่วยก้าวไกลตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
 236. บานปลาย!ชลน่านถามก้าวไกล ถ้าเห็น 6 เสียงสำคัญกว่า141 พท.ต้องดูตัวเอง
 237. เปิดไทม์ไลน์โหวตเลือกนายกฯใหม่ ครม.บิ๊กตู่รักษาการวันสุดท้าย 11 ส.ค.
 238. ชูวิทย์ ปูดอำนาจเก่า ใช้หุ้นสื่อ สกัดพิธา พลิกขั้วใหม่ตั้งรัฐบาล
 239. สปีชสุดทัชใจ วันนอร์ ขอโอกาสรบ.ที่ประชาชนเลือกได้ทำงาน
 240. ประยุทธ์ลั่นไม่ยุ่ง ตั้งรบ. ลั่นหุ้นตก เพราะประชาชนเลือกมาเอง
 241. เปิดคลิปช็อตประวัติศาสตร์ 8พรรค ลงนาม MOU จัดตั้งรัฐบาล
 242. เปิดเนื้อหาMOU23ข้อ จัดตั้งรัฐบาลที่8พรรคเห็นร่วมกัน
 243. จตุพร ฝากกองเชียร์ฟังชัดๆ ก้าวไกลตั้งรบ.ไม่ได้แน่ ร่ายยาวเหตุล่ม
 244. ก้าวไกล แจง รบ.ผสมจะผลักดันวาระอะไร เคารพความเห็นต่าง
 245. เปิดคลิประยองแตก! #พิธาว่าที่นายกฯ ขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชน
 246. สะพัด โผใหม่ ครม.พิธา ก้าวไกลกระทรวงหลัก อุ๊งอิ๊งคุมต่างประเทศ
 247. กรณ์ โพสต์แจง ก้าวไกล ชวนร่วมรัฐบาล เผยโดนด่าฟรี
 248. วุ่นอีก? พรรคใหม่ ถอนตัวร่วมรัฐบาลก้าวไกลแล้ว
 249. สุวัจน์แถลงแล้วหลังก้าวไกลล้มดีลร่วมรัฐบาล ยันไม่น้อยใจ
 250. ก้าวไกลแถลงฯขอโทษ ยืนยันฟังเสียงประชาชนไม่ร่วมรบ.ชาติพัฒนากล้า
 251. ก้าวไกล น้อมรับคำวิจารณ์ กรณีแฮชแท็ก #มีกรณ์ไม่มีกู
 252. ส้มเดือด! แห่ต้าน ชาติพัฒนากล้า ร่วมรบ. #มีกรณ์ไม่มีกู พุ่งติดเทรนด์
 253. ด่วน! ชาติพัฒนากล้า ร่วมรัฐบาลพิธา แกนนำก้าวไกลปิดจ๊อบสำเร็จ
 254. สะพัดว่าที่ สส.ประชาธิปัตย์ เตรียมเจรจาย้ายขั้วเข้าร่วมรัฐบาลก้าวไกล
 255. โผรัฐบาลพิธามาแล้ว คาดส่ง ‘วิโรจน์’ คุมมหาดไทย
 256. นนทบุรีแตก ด้อมส้มแห่รับ พิธา นำคาราวานก้าวไกล ขอบคุณทุกคะแนน
 257. ส่องราคาอาหารขึ้นโต๊ะก้าวไกล-พรรคร่วม เผย9เมนูเด็ดน้ำลายสอ!
 258. ชวนรู้จัก กัณวีร์ ส.ส.หนึ่งเดียวพรรคเป็นธรรมที่ก้าวไกลดึงร่วมรัฐบาล
 259. พิธาเปิดใจCNN ลั่นทำไทยเป็นประเทศปลอดทหาร-ยุติการผูกขาด
 260. ภูมิใจไทย แถลงแสดงจุดยืนไม่โหวตนายกฯ แก้ไขหรือยกเลิกม.112
 261. เปิดภาพประวัติศาสตร์ ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ของประเทศไทย
 262. ประยุทธ์ บอก ยังไม่ใช่เวลา ฝากอะไรถึงรัฐบาลใหม่
 263. อุ๊ หฤทัย เคลื่อนไหวด่วนปัดหนุนพิธา ชี้อุปสรรคคือฟอร์มรัฐบาลไม่ได้
 264. เปิดภาพชื่นมื่น! ก้าวไกลถกพรรคร่วมนัดแรก พิธามั่นใจจัดตั้งรัฐบาลได้
 265. ทักษิณยันกลับไทย ลั่น บ้านผม ผมจะกลับ มีอะไรไหม!
 266. ทักษิณ วิเคราะห์ชัยชนะก้าวไกล-สาเหตุแซงเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับ1
 267. ส.ว.จเด็จ เผย กมธ.สว.ชง กกต. สอบ พิธา-ก้าวไกล ครอบงำพรรค,ถือหุ้นสื่อฯ
 268. สว.กิตติศักดิ์ แนะ พิธา หยุดตั้งรบ. เคลียร์คุณสมบัติตัวเองก่อน
 269. ด่วน! ณธีภัสร์ ว่าที่ส.ส.ก้าวไกล ประกาศลาออกขอโทษปมเมาแล้วขับ
 270. ว่าที่ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกล ถูกจับคาด่านโดนข้อหาเมาแล้วขับ
 271. เปิดประวัติ! จีน พุธิตา จากนักศึกษาต่อต้านรัฐประหาร สู่ว่าที่สส.เชียงใหม่
 272. เดือด รุมสับเละ ส.ว.คนดัง เสนอ ‘ก้าวไกล’ เป็นฝ่ายค้าน ให้อีกฝ่ายเป็นรบ.
 273. วันชัย-เฉลิมชัย ชี้ ก้าวไกลต้องรวมให้ได้ 376 อย่าหวังพึ่ง ส.ว.
 274. ส.ว.ตัวตึง ลั่นนายกฯ ต้องรักชาติ สถาบัน ไม่ชักศึกเข้าบ้าน
 275. พิธาลั่นพร้อมเป็นนายกคนที่30 เผย3ข้อสำคัญที่ทำหลังจากนี้
 276. รักชนกตอบชัดเจนเมื่อ วัน อยู่บำรุง โพสต์ถึงหลังชวดเป็น ส.ส.
 277. พิธาประกาศตั้งรัฐบาลรวม309เสียง ดีลอุ๊งอิ๊งจับมือขั้วฝ่ายค้านเดิม
 278. เปิดโพสต์ กาโม่ ลูกวัน อยู่บำรุง ร่วมยินดีรัชนกล้มยักษ์สำเร็จ
 279. ปิดตำนาน ส.ส. งูเห่าอนาคตใหม่-ก้าวไกล สอบตกยกรัง
 280. พิธา ประกาศพร้อมเป็นนายกฯคนที่30ของประเทศไทย
 281. ทะลุ 10 ล้าน! “ก้าวไกล” โกยคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ นำเพื่อไทย ⁣
 282. ด่วน!จุรินทร์ลาออกหัวหน้าประชาธิปัตย์ รับผิดชอบพ่ายเลือกตั้งยับ!
 283. เศรษฐา ยอมรับใจเสียเห็น กรุงเทพฯ แพ้ราบคาบ
 284. รู้จัก รักชนก ศรีนอก ว่าที่ ส.ส.หญิง ก้าวไกล ขี่จักรยานหาเสียงจนแซงวันอยู่บำรุง
 285. เพื่อไทย ไม่คึกเชื่อรวมกับ ก้าวไกล เกิน 350 เสียง ตั้งรบ.ได้
 286. เลขาครป. ทำนาย 4 ชื่อ ‘นายกฯคนใหม่’
 287. พิธาปลื้มแลนสไลด์ กทม.แถลงพร้อมจับมือเพื่อไทย
 288. ช้างหงอย บิ๊กตู่ หน้านิ่ง บอกกำลังใจยังดี คนไทยว่าอย่างไรก็ตามนั้น
 289. พิธาชี้คะแนนทะลุเป้า ลั่นความเปลี่ยนแปลงเกิดแล้ว
 290. อุ๊งอิ๊ง เดินทางถึงพรรคเพื่อไทย บอกไม่เห็นโพล ใจเย็นๆมั่นใจแลนด์สไลด์
 291. กกต.แจงแล้ว ปมชื่อพรรค ‘ก้าวไกล’ รวมกับ ‘ทางเลือกใหม่’
 292. เปิด12ข้อ อย่าทำเด็ดขาดก่อนวันเลือกตั้ง - วันเลือกตั้ง
 293. คนแห่ฟังพท.แน่น อิ๊งค์ แจง ทักษิณ พร้อมใช้มันสมองช่วยไทย
 294. ยุ่งแล้ว! ไปรษณีย์ไทยมึนบัตรเลือกตั้ง3แสนซอง เขียนจ่าหน้าอ่านไม่ออก
 295. พิธา ลั่น หากถูกตัดสิทธิ์ นานแค่ไหน ก็กลับมา
 296. กกต.ไม่รีบ ชี้ขาดคุณสมบัติ ‘พิธา’ถือหุ้นสื่อ รอหลังเลือกตั้ง
 297. รองผอ.สสท.โพสต์ว่าไอทีวีหยุดกิจการตั้งแต่7มีค.50
 298. ป.ป.ช. เผย พิธา แจ้งเรื่องหุ้น ITV แล้ว ชี้เป็นหน้าที่ กกต.วินิจฉัย
 299. อุ๊งอิ๊งขอฉายเลเซอร์หาเสียงบนสะพานบ้าง หลังกกต.บอกไม่ผิด
 300. นอท พันธ์ธวัช จี้ถามกกต.ทำไมพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกิน7ล้านใบ
 301. รวมไทยสร้างชาติ แจงปมไฟหาเสียงสะพานพระราม8 ที่แท้ฝีมือทิพานัน
 302. อุ๊งอิ๊ง ยัน เพื่อไทย จับมือ ก้าวไกล เป็นไปได้
 303. เลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาดเพียบ! ชาวเน็ตเดือดล่าชื่อถอดถอนกกต.ทะลุล้าน
 304. กกต. แจง ขอให้สบายใจ บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ถึงเขตแน่
 305. ก้าวไกล จี้กกต.รับผิดชอบ กาล่วงหน้า พบข้อผิดพลาดอื้อ
 306. ยอมติดคุก!เศรษฐาประกาศเป็นศัตรูกับกัญชา
 307. สมชัย แนะกกต.ภาพบัตรกองเป็นปึก ใช่สมัครสมาชิกพรรคจริงหรือ?
 308. “นิด้าโพล” ฟันธง คนส่วนใหญ่ เชียร์ พิธา เป็นนายกฯ
 309. กกต.แจงดราม่าเก็บบัตรปชช.ระหว่างกิจกรรมพลังประชารัฐ
 310. แพรทองธาร รุกโค้งสุดท้าย ปล่อยสารคดีสะท้อนตัวตน
 311. บิ๊กป้อมยินดีอุ๊งอิ๊งได้ลูกชาย ตอบทักษิณหลังขอกลับมาเลี้ยงหลาน
 312. อิ๊งค์ อุ้มท้อง 9 เดือนขึ้นปราศรัย ปลุกคนกรุงกาเพื่อไทย
 313. เลือกตั้งไทย2566ผ่านสายตาชูวิทย์ พบซื้อเสียงมากสุดในประวัติศาสตร์
 314. เศรษฐา ฟังแล้วเศร้า ต้องเกณฑ์ทหารเท่านั้นถึงจะถือว่ารักชาติ?
 315. บิ๊กตู่ หาเสียงเจเจ เจอชู 3 นิ้วไล่ บอกเลือกเศรษฐา-พิธาแล้ว
 316. อุ๊งอิ๊ง-พิธา ตีคู่กัน นายกฯคนใหม่ในสายตาประชาชน
 317. กกต.ตัดสิทธิ 9 รายผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 7พรรค
 318. ฟังเศรษฐา แจงชัดๆ เงิน 10,000บาท ที่จะแจก-มาจากไหน?
 319. จวกยับ6กกต. บินดูงานเมืองนอกช่วงใกล้เลือกตั้ง ใช้งบสูงลิ่ว
 320. ป้อมยันชัดปิดประตู เพื่อไทย-ก้าวไกล ปมแก้ 112
 321. พิธา ปัดแซะ พท. แจกเงินดิจิทัล 10,000
 322. นาทีเดือด!สุชาติลุกขึ้นชี้หน้า ปะทะคารม ธนาธร กลางดีเบต
 323. กกต. สั่งเพื่อไทย แจงที่มา-วงเงิน กระเป๋าเงินดิจิทัล
 324. ระทึก! พิธา ลงพื้นที่สมุทรปราการ เจอคนป่วยวูบคารถ รีบช่วย
 325. เศรษฐา แคนดิเดตนายกฯเพื่อไทย แจกเงินดิจิทัล 1 หมื่น
 326. พท.เปิด 3 แคนดิเดต แซะ ตู่ ปชช.เลือกใคร อย่าทำปฏิวัติ
 327. เช็กเลย 35 ชื่อ แคนดิเดตชิงเก้าอี้นายกฯ
 328. เอาแล้ว! ศรีสุวรรณ จ่อยื่น กกต. พรรคไหน ขึ้นรถแห่หาเสียง ส่อผิด
 329. เช็คเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไหนได้เบอร์อะไรบ้างคลิ๊กที่นี่
 330. ประวิตรเปิดใจลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์1 ต้องการเป็นนายกฯ ที่ประชาชนเลือก
 331. เปิดชื่อ 100 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ภูมิใจไทย เพลง ชนม์ทิดา ว่าที่สะใภ้อนุทินอันดับ..?
 332. สุชาติ ตันเจริญ หวนคืนรังเก่าเพื่อไทย มดดำหอบดอกไม้ร่วมยินดี
 333. ฮือฮา! เสี่ยชัช สายเปย์ จ่อลงสมัคร ส.ส. ชูนโยบายกล้วย
 334. เพื่อไทย เคาะแล้ว นี่คือแคนดิเดตนายกฯ ชื่อที่ 3
 335. พระเอกดัง โผล่แสดงตัวใต้โพสต์ทิม พิธาชาวเน็ตแห่กดไลก์
 336. อุ๊ ชี้2สาเหตุใหญ่ ส.ว.ไม่โหวตพิธา ฟันธงล้านเปอร์เซ็นต์ชวดนายกฯ
 337. กวาง กมลชนก ตั้งคำถาม แล้วจะเลือกตั้งทำไม ให้สิ้นเปลืองงบ!?
 338. เสก โลโซ โพสต์ภาพนี้ หลัง พิธา ไม่ผ่านโหวตนายกฯ
 339. พอล ภัทรพล แสดงความคิดเห็นแบบนี้ กรณีพิธาVSกกต.
 340. แฟนหนุ่มส่งข้อความจากใจ ถึง หมิว สิริลภัส ว่าที่ ส.ส. คนใหม่
 341. เช็กคะแนนดารานักร้องลุ้นร่วมรัฐบาล แต่ละคนได้เท่าไหร่กัน?
 342. สุดปัง! อดีตดาราวัยรุ่นดัง สู่ส.ส.กทม เตรียมเข้าสู่สภาแล้ว
 343. หมิว สิริลภัส โพสต์ขอบคุณหลังนำลิ่ว จะทำงานให้คุ้มเงินเดือน
 344. พัคโบกอม(Park Bo Gum) เป็นบัณทิตใหม่แล้ววันนี้ !!
 345. ลูกตาล โพสต์อวดชุดผ่าข้าง สยิวริมหาด! โดนแฟนคลับถาม ใส่กกน.หรือเปล่า ?
 346. หมอปลาย เคลื่อนไหว หลัง พิธา หมดสิทธิเป็นนายกฯ100%
 347. ชูวิทย์แฉอีก ผลล็อกไว้แล้ว 13 ก.ค.นี้โหวตนายกฯจะเห็นเกมพิฆาต
 348. ชูวิทย์ ปูดดีลลับ ลังกาวี ลั่นภาพนี้มีนัย!?
 349. เดือด ! ชูวิทย์ แฉดีลลับรัฐบาลใหม่ ผลักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน!!
 350. ข้อมูลผิดมั้ย?ส.ว.เรียกศิธาเอี้ย!จบแค่ม.ปลาย-หมอของขวัญฟาดการศึกษาสำคัญ!
 351. ‘ไอติม’ ออกจดหมายเปิดผนึกถึง ส.ว.สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมาแล้ว
 352. อดีตบก.ข่าว ลั่นพร้อมเป็น พยาน ITV คงสถานะสื่อหรือไม่?
 353. เจาะข้อมูลรัฐธรรมนูญ ม.272 คืออะไร? ทำไมก้าวไกลเดินเกมแก้ไข
 354. รู้จัก ผู้จัดการมรดก คีย์แมนคนสำคัญช่วยจัดการ แต่ไม่ใช่เจ้าของมรดก
 355. ไม่ไปเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุ เช็ก 5 ข้อเสียสิทธิทันที
 356. ช่อตอกแรง...คนโดนผัวบอกเลิก ต้องไปปูที่นอนให้ผัวกับเมียใหม่เหรอ?
 357. ดูปากดิฉันนะคะ ...ช่อแฉเพื่อไทยแซ่บ!! ฟังแล้วจุกทุกคำ
 358. อาจารย์ ม.ดัง ชี้ ‘เพื่อไทย’ ใช้กลยุทธ์ยืมปากตัดสัมพันธ์ ‘ก้าวไกล’
 359. นอสตราดามุสการเมืองไทย!! “ศิธา” อ่านเกมขาด!!
 360. สัมภาษณ์คำต่อคำ พิธาเปิดใจฝ่าด่านอรหันต์สู่เก้าอี้นายกคนที่30
 361. ชลน่าน-เสรีพิศุทธ์ เปิดใจเก้าอี้รัฐบาลใหม่ เผยนโยบายเบื้องต้นผลักดันร่วมกัน
 362. เปิดใจอดีต กกต. ถึงเลือกตั้ง66 เตือนพิธาเรื่องถือหุ้นสื่อรอด-ไม่รอด?

 363. >> ดูทั้งหมด :เศรษฐา ทวีสิน โหวตผ่านฉลุย คว้าตำแหน่ง นายกฯคนที่30 ของไทย


เครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี โหนกระแส


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์